Bảo hiểm du lịch trong nước

Thông tin chi tiết

Đối tượng áp dụng:

Những người đi tham quan, nghỉ mát, đi dã ngoại... hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trên lãnh thổ Việt Nam theo các điều khoản quy định tại Quy tắc bảo hiểm này.

Phạm vi bảo hiểm

  • 乐动体育官方网站Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn;

  • Tử vong do ốm đau, bệnh tật;

Quyền lợi bảo hiểm

  • 乐动体育官方网站Trường hợp NĐBH bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm;

  • Trường hợp NĐBH bị tử vong do ốm đau, bệnh tật (bất ngờ) thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm.

  • Trường hợp NĐBH bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật.

  • 乐动体育官方网站Trường hợp NĐBH bị thương tật tạm thời:

Với số tiền bảo hiểm từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc

乐动体育官方网站Với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng: Thanh toán theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật.

Quy tắc bảo hiểm

Download tại đây